1 گیگابایت فضای ویندوز (دیتا سنتر پارس آنلاین)

سرور داخل ایران - دیتا سنتر پارس آنلاین
ویندوز سرور 2019
کنترل پنل Plesk/Solidcp
دیتا بیس MS SQL 2019
سرور HP G9/G10
فضای ذخیره سازی SSD/NVMe
پهنای باند نامحدود
پشتیبانگیری ماهانه/هفتگی
ایمیل Licensed Smarter Mail
پشتیبانی از کلیه نسخه های ASP
آنتی ویروس Node32 لایسنس شده
فایروال امنیتی پیشرفته و ضد بدافزار
خدمات پشتیبانی

7,200,000.00ریال سالانه

2 گیگابایت فضای ویندوز (دیتا سنتر پارس آنلاین)

سرور داخل ایران - دیتا سنتر پارس آنلاین
ویندوز سرور 2019
کنترل پنل Plesk/Solidcp
دیتا بیس MS SQL 2019
سرور HP G9/G10
فضای ذخیره سازی SSD/NVMe
پهنای باند نامحدود
پشتیبانگیری ماهانه/هفتگی
ایمیل Licensed Smarter Mail
پشتیبانی از کلیه نسخه های ASP
آنتی ویروس Node32 لایسنس شده
فایروال امنیتی پیشرفته و ضد بدافزار
خدمات پشتیبانی

26,000,000.00ریال سالانه

5 گیگابایت فضای ویندوز (دیتا سنتر پارس آنلاین)

سرور داخل ایران - دیتا سنتر پارس آنلاین
ویندوز سرور 2019
کنترل پنل Plesk/Solidcp
دیتا بیس MS SQL 2019
سرور HP G9/G10
فضای ذخیره سازی SSD/NVMe
پهنای باند نامحدود
پشتیبانگیری ماهانه/هفتگی
ایمیل Licensed Smarter Mail
پشتیبانی از کلیه نسخه های ASP
آنتی ویروس Node32 لایسنس شده
فایروال امنیتی پیشرفته و ضد بدافزار
خدمات پشتیبانی

34,500,000.00ریال سالانه

10 گیگابایت فضای ویندوز (دیتا سنتر پارس آنلاین)

سرور داخل ایران - دیتا سنتر پارس آنلاین
ویندوز سرور 2019
کنترل پنل Plesk/Solidcp
دیتا بیس MS SQL 2019
سرور HP G9/G10
فضای ذخیره سازی SSD/NVMe
پهنای باند نامحدود
پشتیبانگیری ماهانه/هفتگی
ایمیل Licensed Smarter Mail
پشتیبانی از کلیه نسخه های ASP
آنتی ویروس Node32 لایسنس شده
فایروال امنیتی پیشرفته و ضد بدافزار
خدمات پشتیبانی

58,900,000.00ریال سالانه

15 گیگابایت فضای ویندوز (دیتا سنتر پارس آنلاین)

سرور داخل ایران - دیتا سنتر پارس آنلاین
ویندوز سرور 2019
کنترل پنل Plesk/Solidcp
دیتا بیس MS SQL 2019
سرور HP G9/G10
فضای ذخیره سازی SSD/NVMe
پهنای باند نامحدود
پشتیبانگیری ماهانه/هفتگی
ایمیل Licensed Smarter Mail
پشتیبانی از کلیه نسخه های ASP
آنتی ویروس Node32 لایسنس شده
فایروال امنیتی پیشرفته و ضد بدافزار
خدمات پشتیبانی

38,500,000.00ریال سالانه

20 گیگابایت فضای ویندوز (دیتا سنتر پارس آنلاین)

سرور داخل ایران - دیتا سنتر پارس آنلاین
ویندوز سرور 2019
کنترل پنل Plesk/Solidcp
دیتا بیس MS SQL 2019
سرور HP G9/G10
فضای ذخیره سازی SSD/NVMe
پهنای باند نامحدود
پشتیبانگیری ماهانه/هفتگی
ایمیل Licensed Smarter Mail
پشتیبانی از کلیه نسخه های ASP
آنتی ویروس Node32 لایسنس شده
فایروال امنیتی پیشرفته و ضد بدافزار
خدمات پشتیبانی

79,800,000.00ریال سالانه

30 گیگابایت فضای ویندوز (دیتا سنتر پارس آنلاین)

سرور داخل ایران - دیتا سنتر پارس آنلاین
ویندوز سرور 2019
کنترل پنل Plesk/Solidcp
دیتا بیس MS SQL 2019
سرور HP G9/G10
فضای ذخیره سازی SSD/NVMe
پهنای باند نامحدود
پشتیبانگیری ماهانه/هفتگی
ایمیل Licensed Smarter Mail
پشتیبانی از کلیه نسخه های ASP
آنتی ویروس Node32 لایسنس شده
فایروال امنیتی پیشرفته و ضد بدافزار
خدمات پشتیبانی

109,000,000.00ریال سالانه

40 گیگابایت فضای ویندوز (دیتا سنتر پارس آنلاین)

سرور داخل ایران - دیتا سنتر پارس آنلاین
ویندوز سرور 2019
کنترل پنل Plesk/Solidcp
دیتا بیس MS SQL 2019
سرور HP G9/G10
فضای ذخیره سازی SSD/NVMe
پهنای باند نامحدود
پشتیبانگیری ماهانه/هفتگی
ایمیل Licensed Smarter Mail
پشتیبانی از کلیه نسخه های ASP
آنتی ویروس Node32 لایسنس شده
فایروال امنیتی پیشرفته و ضد بدافزار
خدمات پشتیبانی

139,800,000.00ریال سالانه

Powered by WHMCompleteSolution