برای تجربه میزبانی حرفه ای وب سایت خود نام دامنه ای که می خواهید ثبت یا انتقال دهید را وارد و یا از طریق کلید زیر به سادگی هاست خود را مستقیما سفارش دهید...
لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.

Required reCAPTCHA Keys missing from Setup > General Settings > Security

قیمت دامنه

دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.com 1 3,480,000ریال 0ریال N/A
.net 1 4,220,000ریال 0ریال N/A
.org 1 4,220,000ریال 0ریال N/A
.info 1 5,190,000ریال 0ریال N/A
.biz 1 6,430,000ریال 0ریال N/A
.co 1 9,680,000ریال 0ریال N/A
.ir 1 120,000ریال 0ریال N/A
.ws 1 9,100,000ریال 0ریال N/A
.me 1 6,400,000ریال 0ریال N/A
.asia 1 5,850,000ریال 0ریال N/A
.com بدون فضا 1 4,680,000ریال 0ریال N/A
.net بدون فضا 1 5,950,000ریال 0ریال N/A
.co بدون فضا 1 100,000,000ریال 0ریال N/A
.org بدون فضا 1 6,850,000ریال 0ریال N/A
.biz بدون فضا 1 7,450,000ریال 0ریال N/A
.ws بدون فضا 1 9,550,000ریال 0ریال N/A
.info بدون فضا 1 7,900,000ریال 0ریال N/A
.asia بدون فضا 1 7,850,000ریال 0ریال N/A

Powered by WHMCompleteSolution